Xəbərlər
Tarix
Xəritə İzahat
Geri alınıb

Xəritə üzrə izahat

Ikonlar
Tərəflər
 • Azerbaijan, Turkey
 • Armenia, PKK
Ərazilər
 • Azərbaycan tərəfindən azad edilmiş torpaqlar
 • Ermənistan tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlar
 • Aktiv döyüşlərin getdiyi ərazilər
Xəritə üzərində sol tərəfədə olan düymələr üzrə izahat
 • İki nöqtə arasında məsafə
 • İki məntəqə arasındakı marşrut (Rejimdən çıxmaq üçün yenidən düyməyə klik edin)
 • Ərazilərin sahəsi (Düyməyə klik etdikdən sonra istənilən sahəni üzərinə klik edinki ərazi sahəsin görəsiz)
 • Xəritədəki ikonları gizlədib ya göstərilməsi
 • Xəritənin screenshot-nun çəkilməsi və yüklənməsi
 • Xəritənin növünün topoqrafik növünə çevrilməsi

Geri alınmış ərazilər